Kvalitet & Säkerhet

Kvalitet och säkerhet i toppklass! Vi använder oss enbart av tillverkare som följer de absolut säkraste produktionsprocesserna som finns. I våra fabriker kan det inte komma in något som kan äventyra säkerheten eller kvaliteten på våra produkter. Det du köper av oss kommer alltid vara säkert.

Att tänka kvalitet och säkerhet i alla led är en självklarhet för oss. Från råvara till färdig produkt ska material och hantering vara så kvalitativ och säker som möjligt. Vi är ett svenskt bolag, vi har koll på livsmedelsstandards och de livsmedelsreglerna som gäller. Vår vision går dock bortom de regler och ramar som finns, vår vision är att sätta en helt ny och högre standard för hela branschen. Givetvis inom de regler och lagar som finns för allas vår säkerhets skull.

Kvalitet

Våra produkter innehåller endast råvaror av högsta kvalitet som är framställda i GMP-certifierade fabriker där varje råvarusats kvalitetsgranskas i olika stadier och till sist dubbelkollas och slutgodkänns av en kontrollant innan den skickas vidare. Vår sportdryck som tillverkas i Irland har råvaror som enbart köps in från leverantörer som innehar Informed-Sports certifikat. Råvarorna kontrolleras regelbundet och hanteras på ett sådant vis att ingen kontaminering kan ske. Detta gäller både otillåtna substanser enligt WADA:s lista, men även allergener. Som ett exempel så kommer ingenting som innehåller nöt in i lokaler där nötfria produkter tillverkas. Future Nutrition är certifierade som nötfria och hela denna process är även den granskad.

Men tänk om rester ligger kvar i rören från tidigare tillverkning?

Det här är inget som kan ske. Först och främst så kommer sådana råvaror som kan innehålla otillåtna substanser inte ens in i fabriken. De är till och med så hårda att om en leverantör haft en råvara med en otillåten substans i så är den leverantörer förbjuden att leverera någon råvara till Future Nutriton förrän de renat fabriken och certifierat om den som ”ren” igen. De tar enbart in råvaror från ESSNA som är en Informed Sports-certifierad leverantör med ISO22000-säkerhetsstandard. ”Som ett exempel så var det därför som Rosenrot plockades bort från Intend i version 1. En batch från rosenrotsleverantören innehöll en icke tillåten substans. Det var inte ens Rosenroten som var skyldig, men då en annan produkt från denna leverantör innehåll något otillåtet, så fick leverantören inte leverera någonting alls till Future Nutrition förrän en reningsprocess kunde bevisas med certifikat.” Precis så här hård är tillverkningsstandarden. Vi kan med gott självförtroende påstå att de importerade bananerna och apelsinerna du köper på Ica innehar högre risk för att innehålla något otillåtet än vad våra produkter gör. Antar vi det mest otänkbara, det vill säga att en otillåten substans kommer in i fabriken, så är fortfarande reningssystemet i maskinerna 100% sterilt då de renas mellan varje ny batch, och då med vatten och rengöringsämnen under högt tryck vilket gör att produktionsmaskinerna är helt sterila inför nästa batch.

Säkerhet

Produkterna sätts samman av Future Nutrition som innehar ISO 22000 & ISO 9001-certifiering. Dessa certifikat är ett bevis på kvalitetsstandard inom livsmedelsindustrin och styrs enligt HACCP-modellen. Produkterna och råvarorna är spårbara i hela livsmedelskedjan och certifieringen innebär även att produktionen sker med maximal säkerhet. Future Nutrition bedriver produktionen enligt HACCP-standard vilket är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att alla livsmedel ska vara säkra för konsumenten. När produkterna väl har anlänt till vårt lager kontrolleras lagerhållningen utav det lokala miljökontoret på order utav livsmedelsinspektionen. Ansvaret för anmälan av denna kontroll ligger på företaget. Givetvis anmälde vi vår livsmedelshantering så fort produkterna anlänt till oss. Detta som ett extra kvalitetssteg i hanteringen för att du som kund ska känna att våra produkter och dess hantering är av högsta kvalitet.

Informed Sports

Här är en länk där du kan få mer information om vad Informed Sports är och vad det innebär. Vi kan absolut garantera att säkerheten är lika viktig som att kvaliteten är i topp. Detta innebär att de innehåller kontrollerade råvaror som bevisligen har en funktion i kroppen. http://www.informed-sport.com/en/faq

Produktutvecklarna

Produktutvecklingsteamet är ett av det mest kompetenta och noggranna teamet bland alla kosttillskottsproducenter. Vi har tillgång till majoriteten av alla tidskrifter med forskningspublikationer inom området, vi läser tolkar och använder de studier med högst kvalitet och tillförlitlighet (Peer-reviewed meta-analyser, RCT-studier och reviews). Vi sammanställer resultaten från dessa forskningspublikationer vilket resulterar i produkter med högsta möjliga evidensgrad. Vi har en blandning av fil.mag. och fil.kand.-examina från Biomedicinutbildningen vid Halmstad Universitet.