Umara - Officiell Leverantör av Sportdryck till Svensk Friidrott

Umara AB och Svensk Friidrott har ett treårigt samarbetsavtal. Samarbetet innebär att Umara är officiell partner till Svenska Friidrottsförbundet och officiell leverantör av sportdryck till Svenska friidrottsförbundet och landslagen. Samarbetsavtalet började gälla 2016 och sträcker sig till och med utgången av 2018.


Under denna period är det U Sport som är drycken som landslagslöpare och arenaidrottare inom Friidrott använder sig av för att prestera på topp. Landslaget inom ultralöpning konsumerar även U Gel och U Bar under sina landslagsuppdrag.


Produkterna är noga kontrollerade, först av oss och våra fabriker, därefter även av Svenska Friidrottsförbundets egen medicinska kommittée.


Stay Awesome


// Umara Boys