Omega3 för idrottsprestation & hälsa

Under 2000-talet började forskare undersöka hur tillskott av extra Omega3 skulle kunna hjälpa till vid idrottsprestation. En hypotes för hur det kunde hjälpa var bland annat genom fettsyrornas blodkärlsvidgande och blodförtunnande effekt. Att ett mer lättflytande blod i mer vidgade blodkärl är enklare för hjärtat att pumpa ut till musklerna är kanske ingen kioskvältare. Resultatet av denna effekt är att det syrerika blodet lättare kommer ut till arbetande muskulatur, pulsen sjunker vid ett givet arbete och träningen upplevs då inte lika ansträngande.

 

Vad händer då med prestationen hos idrottare när de ökar sitt intag av Omega3?

Omega3 hos motionärer / sub-elit

2014 publicerades en dubbelblindad, placebokontrollerad studie som tittade på effekterna från 3,6g Omega3/dag under 8 veckor hos 20 otränade människor. De utförde maximala och submaximala syreupptagningstester samt skattade sin upplevda ansträning i början och slutet av testperioden.

Deltagarna som intog Omega3 under dessa 8 veckor sänkte sin syreförbrukning med 7-10% under det submaximala testet (60min cykling 25-50% under mjölksyratröskeln) och upplevde ansträngningen som 10-15% lättare. Någon skillnad i VO2max fanns inte.

Omega3 och elit

2015 utfördes en dubbelblindad crossover-studie på 13 elitcyklister (VO2max - 70ml/kg/min) som under 3 veckor intog 2,6g Omega3/dag. Samtliga cyklister körde både med och utan Omega3 med en 2-veckors viloperiod mellan experimentomgångarna. När cyklisterna intog Omega3 så var deras blodkärl i snitt 5,25% mer vidgade. Resultatet från tester visade 4 slag lägre vilopuls, 7% högre syreupptagningsförmåga, 9 slag lägre maxpuls och 10Watt extra i powertest.

Det absolut mest intressanta här är att effekten FINNS även hos elit och inte bar ahos motionärer som överlag brukar få ut mer hjälp av kostomläggningar, tillskott och övrig nutritionshjälp.

Det är riktigt bra resultat som visas i studierna hos både motionärer och elit. Vårt råd baserat på detta är att supplementera lite extra med Omega3 varje dag (så ofta du kommer ihåg det) året om, speciellt om du ibland slarvar med intag av fet fisk 1-2ggr/vecka.

Vill du testa så finns vår egen Omega3 här i shoppen.


Ha det bäst

// Simmy (Tommy  & Simon)