Detta är skillnaden mellan 1:0,8 och 2:1 (1:0,5)

Har du hittat ända hit i din jakt på den optimala nutritionsplanen så har du säkert lagt märket till att Umaras sportdryck och till viss del gels är märkta med antingen 2:1 eller 1:0,8. Vad betyder då dessa sifferkombinationer?

Jo, de beskriver ration av den kolhydratmix som våra produkter innehåller. Mixen består av Maltodextrin och Fruktos. Forskare världen över är överens om att det bästa sättet för att maximera upptaget av kolhydrater i kroppen är genom att blanda dessa båda kolhydrater.

Anledningen till att upptaget blir snabbt och fullständigt är att i vår tunntarm, där kolhydraterna tas upp, så tas den väldigt snabba lättupptagna kolhydraten maltodextrin upp via en specifik transportör, medan fruktos som är en långsam kolhydrat tas upp via en helt annan.

Detta gör att det öppnas 2 olika dörrar in till vårt blod och vår kropp kan då ta upp en större mängd kolhydrater samtidigt som risken för magproblem minskar då kolhydraterna lämnar tarmen snabbare och inte ligger kvar och irriterar.


Men när ska du då välja 2:1 eller 1:0,8 (1:0,5)-ration?

Fram till för några år sen visade forskningen att den effektivaste ration var 2 delar maltodextrin och 1 del fruktos (2:1 eller 1:0,5 beroende på hur du vill skriva ut det). Men den senaste forskningen från 2016 och framåt har påvisat att det går att optimera upptaget ytterligare genom att blanda 1 del maltodextrin med 0,8 delar fruktos (dvs 2:1,6 eller 1:0,8 beroende på hur du vill skriva ut det).

Det är framförallt vid durationer över 2-3h fysisk aktivitet som man har sett att ration 1:0,8 är effektivare.


Enkelt sammanfattat:

U Sport 2:1 - Använd vid träningstid upp till 2,5 timme och inta i doser på 60-100g/timme.
- Blandas 60-100g per halvliter.

U Sport 1:0,8 - Använd vid träningstid på 2-2,5 timme eller över och inta i doser på 100g eller mer per timme.
- Blandas 100g+ per halvliter (2 skopor)

Exakt hur mycket just du behöver dricka får du testa fram. Båda sportdrycker kan blandas upp till en 40% lösning (200g/halvliter) när du verkligen behöver en riktigt energität dryck med dig och inte vill bära med dig onödigt vatten utan istället dricka det på vätskestationer eller liknande.
 

Alla smaker är väldigt “lätta” i sin karaktär vilket gör att drycken vid behov kan blandas hårt, men också blandas lite lättare om du vill ha en fräsch lättdrucken sportdryck med dig ut på långpassen. Som en sista knorr kan även nämnas att U Sport 1:0,8 inte är sämre än 2:1 vid lägre intag. Du kan alltså använda den vid kortare pass också, men 2:1-smaken är lite lättare i smaken och därför brukar vi rekommendera den om passet är kort och höga energiintag inte är nödvändigt för prestationen.