Vi tar sikte mot ett grönare 2020!

Med enbart ett par veckor kvar av 2019 passar vi på att summera Umaras miljöarbete. Vi har genom Vi - Skogen under 2019 bidragit till att 4500 träd har planterats i Afrika. Detta är något vi är mycket stolta över och vi vill tacka alla er som väljer att köpa er energi med miljöfrakt! Det kostar enbart 10kr extra men gör skillnad! 

Vi har nämnt vikten av att sätta mål i många av våra artiklar och vi försöker leva som vi lär. Så vår målsättning under 2020 är att vi ska bidra till över 7000 träd planteras via Vi - Skogen! Du kan läsa mer om Vi - Skogen på https://viskogen.se/gava/ge-bort-trad/ och det går självklart bra att köpa ett träd dirket där utan att handla något hos Umara. 


Vi hoppas du vill vara med och hjälpa till!