U Intendshot nu med ny smak!

Har du fyllt på prestationsskafferiet hemma med U Intend i shotformat de senaste veckorna har du förmodligen märkt att den har ändrat både färg och smak. Vi har nämligen uppdaterat smaken till citron. Innehållet är samma som i våran U Intend burk fast i en smidig färdigblandad shot.

Hur fungerar U Intend?

U Intend innehåller en optimal dos av aminosyror och koffein som tillsammans hjälper din kropp att prestera på topp. U Intend är framtagen för att hjälpa till i tre steg:

  • Aerobt (kroppen jobbar med syre)
  • Anaerobt (kroppen jobbar utan syre)
  • Mentalt
Nedan kan du läsa om prestationseffekten som dessa ingredienser har.

Citrullin Malat -  Är en så kallad icke-essentiell aminosyra som naturligt finns i vattenmelon. Citrullin är en av de verksamma aminosyrorna i den så kallade ureacykeln, ett system som renar blodet från ämnen och som ackumuleras i kroppen under såväl vila som aktivitet. Vid hård fysisk aktivitet sker det till viss del en nedbrytning av muskulaturen som kan försura blodet med ammoniak. När ammoniak byggs upp i blodet försämrar det kroppens förmåga att arbeta aerobt och som följd börjar kroppen istället arbeta anaerobt och prestationen blir lidande.  

Studier har visats att Citrullin kan öka både aerob och anaerob prestation samt reducera träningsvärk. Den minskade träningsvärken kan bero på den effektiva utrensningen av ammoniak från blodet. Tillförsel av Citrullin (som konverteras till arginin i njurarna) leder även till förhöjda nivåer av kväveoxid (NO) i blodet som gör att blodkärlen att öppna upp sig lite extra så att blodflödet till och från arbetande muskulatur ökar. Källa: 12.

 

Arginin - Till skilland mot Citrullinet ovan som arbetar lite mer långsiktigt så ger Arginin en mer akut effekt. Tillförsel av Arginin dubblerar mängden kväveoxid (NO) i blodet inom en timme och har i studier på 30-åriga manliga cyklister visat dels ökad prestation vid högintensivt arbete men även sänkt syrekostnaden med 7-10% för en given producerad medelintensiv effekt. Källa 1.

Utöver att själv konverteras till kväveoxid så aktiverar även Arginin alfa2-receptorer som i sig själv stimulerar ökad produktion av kväveoxid i våra kärl. Källa 2.


Beta-Alanin - Är också detta en icke-essentiell aminosyra. Forskningsstudier har visat att intag av beta-alanin kan ge en prestationsförbättring och motverka upplevd trötthet. Beta-alanin höjer nivåerna av karnosin i muskelcellerna vilket ger en buffrande effekt. Det innebär att när pH:t sänks i kroppen vid mjölksyra och fysisk ansträngning, reglerar karnosinet upp det till normala nivåer igen. En av bieffekterna av beta-alanin är att det ger helt ofarliga stickningar i huden. Men stickningarna kan också bidra till en uppiggande och “taggande effekt”. 

I en studie från 2007 där man lät idrottare supplementera beta-alanin under 28 dagar, kunde man se att de som intog beta-alanin kunde hålla på 2,5% längre tid i cykeltest till utmattning jämfört med testen som genomfördes innan intaget av beta-alaninet.

Koffein - Ger en ökad uppmärksamhet, ökad vakenhet, ökad uthållighetsprestation, ökad uthållighetskapacitet och ger minskad upplevd ansträngning under aktivitet. Koffeinets prestationshöjande egenskaper har blivit noggrant studerade på senare år och sammantaget visar 21 olika studier hur uthållighetsprestationen ökade med i snitt 2,3 % om det tas före tävling och i snitt upp till 4,3 % om det intas både före och under träning. Det är därför inte så svårt att se varför det faktiskt är så använt som det är. Källa: 12.

Hur du använder U Intend

U Intend finns i pulverform i burk och blandas då med 1 skopa (15g) i 300ml vatten eller motsvarande en U Intend Citronshot. 

Intend bör intas 30-60 min innan fysisk aktivitet. Men kan även tas under aktivitet för en extra boost. Självklart går Intend också att blanda i sportdryck för att få en koffeinhaltig sportdryck.


Vi hoppas du kommer uppskatta den nya smaken och att du får många hårda intervallpass genomförd på grund av den!