Vetenskapen bakom U Intend

Intend skapades för att ge din kropp dess fulla potential. Den skapades för att behov finns där du som idrottare vill kunna prestera på topp vid varje träningstillfälle. Det är en av de bästa produkter i sitt slag på marknaden, men det är ingen magisk produkt. Dess innehåll är fullt lagligt och dopingfritt så att du oavsett nivå kan ta Intend med gott samvete. 

Intend kommer inte göra att du går från motionär till elitidrottare men den kommer garanterat att hjälpa dig. För att vara på topp så behöver du givetvis sköta din träning, sömn och kost. Vad Intend erbjuder är de där extra få procenten som kan innebära en enorm skillnad för dig. Du jagar kanske redan de små marginalerna? Du köper en funktionströja istället för en bomullströja för att den ventilerar bättre, du jämför löparskor delvis baserat på vikt där det skiljer några gram mellan olika märken och modeller och så vidare. Har du optimerat materialet så är det bara träningen som avgör, och för att optimera din träning och kunna prestera på topp varje pass så kommer Intend vara din bästa vän.

För många (mig inkluderat är det en motivationshjälp). De hårda passen ska vara hårda, du har bara så mycket tid på dygnet och vill givetvis få ut maximalt med kvalitet och resultat från träningen. Du kan se Intend som din motivationsknapp. Känner du dig någonsin trött och sliten men ändå har du bokat in det där grymma passet just idag? Här har Intend den stora effekten, den får dig ur soffan helt enkelt. Är motivationen för träning nere vid fotknölarna så drick Intend, vänta 30 minuter och sen kan du inte sitta kvar i soffan. Här har vi den stora effekten från Intend – Den ser till att dina pass blir gjorda och detta med en gnistrande kvalitet i träningen!

Hur fungerar Intend?

Ingredienserna i Intend påverkar kroppen både fysiologisk och mentalt för att du ska orka mer. Koffein piggar upp dig och bromsar tröttheten. Citrullin rensar blodet från ammoniak som är en restprodukt av nedbrutet protein och bromsar därmed försurning. Arginin omvandlas till kväveoxid (NO) som vidgar dina blodkärl och underlättar transport av syre och energi till musklerna, men även bortforsling av slaggprodukter. Beta-Alanin binder upp fria vätejoner i arbetande celler vilket leder till att din mjölksyratröskel puttas uppåt några steg och en försurning bromsas.

Samtliga ingredienser jobbar direkt eller indirekt för att du som person ska kunna träna hårdare utan att det känns jobbigare. Hårdare arbete med förbättrad återhämtning möjliggör mer träning och bättre resultat över tid. Intend levererar de bästa förutsättningarna, resten är upp till dig.

Fördjupning

 

Citrullin Malat

Citrullin är en så kallad icke-essentiell aminosyra som naturligt finns i vattenmelon. Citrullin är en av de verksamma aminosyrorna i den så kallade ureacykeln, ett system som renar blodet från ämnen som ackumuleras i kroppen under såväl vila som aktivitet. Vid hård fysik aktivitet sker det till viss del en nedbrytning av muskulaturen som kan försura blodet med ammoniak (10). När ammoniak byggs upp i blodet försämrar det kroppens förmåga att arbeta aerobt och som följd börjar kroppen istället arbeta anaerobt (11) och prestationen blir lidande.

Citrullin har visats öka både aerob (12) och anaerob prestation samt reducera träningsvärk (13). Den minskade träningsvärken kan bero på den effektiva utrensningen av ammoniak från blodet, men man har även sett en sänkt halt av de grenade aminosyrorna (BCAA) i blodet (14) vilket forskarna antyder skulle kunna bidra med återhämtningen eftersom BCAA är viktiga för reparation och återuppbyggande. En lägre halt BCAA i blodet kan innebära att de istället tagits upp i muskelceller och används i reparationsprocessen (15). Tillförsel av citrullin leder även till förhöjda nivåer av nitrit i blodet som i sin tur signalerar till blodkärlen att öppna upp sig lite så att blodflödet till och från arbetande muskulatur ökar (14). Nitritkoncentrationen i blodplasma efter intag av citrullin kan ses i bilden här under där ”Basal” är innan citrullinet intogs, ”After exercise” är 15 minuter efter 3 timmars cykling och ”3-h recovery” är helt enkelt tre timmar efter målgång. Här kan man se att nivåerna av nitrit fortfarande är förhöjda även 3 timmar efter avslutat träningspass vilket indikerar en fortsatt förbättrad blodcirkulation och återhämtning.

Beta-Alanin

Beta-alanin är en icke-essentiell aminosyra, som är ett nödvändigt steg i nedbrytningen av karnosin. Att direkt tillföra beta-alanin istället för att tillföra karnosin har visats vara effektivare, då karnosin bryts ner vid intag innan det når målcellen. Beta-alanin är den begränsande faktorn för att nivån av karnosin igen ska kunna byggas upp i cellen. I dagsläget verkar beta-alanin vara det effektivaste sättet att höja nivåerna av karnosin i cellerna. När karnosin finns i cellerna har det en pH-buffrande effekt. Det innebär att när pH:t sänks i kroppen av någon anledning, t.ex. vid mjölksyra och fysisk ansträngning, reglerar karnosinet upp det till normala nivåer igen (16). Beta-Alanin finns naturligt nästan uteslutande i köttprodukter, vilket gör att vegetarianer har svårt att få i sig det via kosten (16).

De allra flesta sporter är intensiva på något sätt, antingen är durationen på tävlingarna så långa att man tröttnar eller så är det så intensivt att man begränsas av mjölksyra. Oavsett idrott är det din prestation som mäts, och är du inte tillräckligt pigg när du får chansen att avgöra en match kommer du sällan att göra det. Det är så enkelt som att den som orkar prestera när det verkligen krävs är den som slutar högst upp på prispallen.

Idag finns det fem bra och oberoende vetenskapliga studier som påvisar beta-alaninets positiva effekter när det kommer till att minska på upplevd ansträngning (17, 18, 19, 20, 21). Oavsett om du är elitcyklist eller fotbollsspelare, äldre eller yngre, man eller kvinna, så har du nytta av det i din idrott när det kommer till att minska trötthet. Det verkar till och med som att ju äldre du blir, desto mer hjälp kan du få ifrån Beta-Alaninet. Forskare har till exempel sett att hos kvinnliga atleter över 50 år så har 3,2gr Beta-Alanin om dagen i 28 dagar inneburit en 24% bättre ”mjölksyra-sänkning” under tuffa intervaller.

2012 publicerades en meta-analys (22) över beta-alanin och dess effekt på prestation. Femton vetenskapliga studier granskades och den genomsnittliga prestationsförbättringen från allt från elitsimmare till elitcyklister var 2,85 %. Bilden här nedanför är från den studien. Det är en sammanslagning av alla studiers resultat där man jämför beta-alanin med placebo. Gråa fält indikerar placebo och de mörka fälten är beta-alaningrupperna. Som du kan se så är skillnaderna små och beroende av längden på träning/tävling, men även dessa små skillnader kan vara ytterst avgörande. T.ex. så skriver forskarna i studien:

”This improvement would be sufficient to move the last place finalist in the men’s 1,500 m at the Beijing 2008 Olympic games to a bronze medal position”.

Beta-alanin har även visats öka muskeltillväxten (23, 24), vilket är en bonus eller en ytterligare faktor till den prestationshöjande effekten.

Koffein

Det är möjligt att koffein är det mest studerade ämnen av allihop inom prestationshöjning. Det finns hundratals studier som har dokumenterat koffeinets prestationshöjande effekter, med allt från förbättrad uthållighet till ökat mentalt fokus.. Koffeinets effekter summeras som:

1.       Ökad uppmärksamhet

2.       Ökad vakenhet

3.       Ökad uthållighetsprestation

4.       Ökad uthållighetskapacitet

5.       Minskad upplevd ansträngning under aktivitet.

Koffein fungerar bl.a. som stimulant för det centrala nervsystemet där det fungerar som en adenosin-antagonist. Det innebär att det fäster på nervcellernas adenosin-receptorer och hindrar därmed signalsubstansen adenosin från att fästa där. När adenosin i vanliga fall fäster vid dessa receptorer så leder detta till en inhiberande signal. Det betyder att adenosin sänker aktiviteten i dessa nervceller och nedreglerar därmed bland annat vår aktivitet och vakenhet. Adenosinets funktioner är till exempel att lugna ner oss, göra oss sömniga och att sänka blodtrycket genom att få blodkärlen att vidgas.

I praktiken betyder detta att kroppen istället för att varva ner nu med koffeinets hjälp bibehåller vakenheten och du ökar chansen för förbättrad prestation.

Koffeinets prestationshöjande egenskaper har blivit noggrant studerade på senare år och sammantaget visar 21 olika studier hur uthållighetsprestationen ökade med i snitt 2,3 % om det tas före tävling och i snitt upp till 4,3 % om det intas både före och under träning (25). Det är därför inte så svårt att se varför det faktiskt är så använt som det är.

Bilden här under summerar resultatet från de 21 studier som är involverade i denna review (25). För vidare information om studierna var för sig så följ referenserna i studien.

Resultaten visar en förbättring i prestation i procent jämfört med placebo. Du får ut en ökad prestation vid intag både innan och under prestation jämfört med att bara inta koffeinet innan. Riktlinjerna är att doser på 3-6 mg/kg kroppsvikt är säkert att inta. Staplar markerade med * innebär att skillnaden mellan koffein och placebo var signifikant i den studien.

Idag har man till stor del lyckats kartlägga varför koffein är så potent som det är. De kanske viktigaste aspekterna är den uppiggande effekten och minskade upplevda ansträngningen (26). Du kan helt enkelt anstränga dig hårdare och hålla större fokus under en längre tid, och detta är en av anledningarna till att katekolaminerna ytterligare ökar i kroppen (27, 28). Koffein har vidare även visats påskynda återhämtningen och glykogeninlagringen (29).

Däremot är det skillnad på koffein och kaffe, att dricka kaffe har inte per automatik samma prestationshöjande effekt. Detta beror på att det finns andra substanser i kaffet som motverkar koffeinets prestationshöjande effekt. Du måste också få i dig ca 3 mg koffein/ kg kroppsvikt för en prestationshöjande effekt. Detta innebär ca 240 mg för en person som väger 80 kilo. En dos av Intend innehåller därför 250 mg koffein.

Arginin

Arginin är en aminosyra som hjälper till med att få våra blodkärl att vidga sig lite extra. Arginin har i forskningsstudier på vältränade idrottare visat effekter som sänkt syreförbrukning vid ett givet medelintenisvt arbete (zon 2-3/5). Sänkningen har varit så hög som 7-10% i en studie (2). Samtidigt har även prestationen vid högintensivt arbete (tid till utmattning) ökat signifikant, till och med så mycket som 25-30% vid intensiva intervaller, motsvarande då 1 minut extra uthållighet på varje 4min intervall (2).

Argininet i Intend är bundet till Alfa-Ketoglutarat (AKG) vilket i forskning visat sig öka upptaget av Arginin (1). Högre procentuellt upptag är en viktig faktor för maximal kärlvidgande effekt.

Det får dock erkännas att forskningsläget inte är 100% säkert på att Arginin har en effekt på alla idrottare. Inom styrketräning verkar effekten vara liten eller obefintlig vilket testats i flertalet studier. Det finns även en studie på Arginin där deltagarna springer på löpband vid 90% av tröskel samt vid en intensitet som är mitt mellan tröskel och deras VO2max och denna studie fann ingen signifikant syrebesparande effekt. Vid medelintensiv intensitet sänktes deras förbrukning 5,5% och vid intensiv intensitet 2,5%. Skillnaderna var dock inte stora nog för att ge en signifikant effekt i denna studie (4).

Referenser

1 – Pharmacokinetics, safety, and effects on exercise performance of L-arginine alpha-ketoglutarate in trained adult men. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16928472/

2 – Acute l-arginine supplementation reduces the O2 cost of moderate-intensity exercise and enhances high-intensity exercise tolerance. https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00503.2010

3 – Acute L-arginine alpha ketoglutarate supplementation fails to improve muscular performance in resistance trained and untrained men. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22510253/

4 – Acute Effects of L-Arginine Supplementation on Oxygen Consumption Kinetics and Muscle Oxyhemoglobin and Deoxyhemoglobin during Treadmill Running in Male Adults https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30899346/

 

10 – Ammonia production in muscle and other tissues: the purine nucleotide cycle http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4260884

11 – Regulation of the urea cycle and TCA cycle by ammonia http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4229888

12 –  Citrulline/malate promotes aerobic energy production in human exercising muscle http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145119

13 –  Citrulline malate enhances athletic anaerobic performance and relieves muscle soreness http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20386132

14 –  L-citrulline-malate influence over branched chain amino acid utilization during exercise http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20499249

16 – Muscle carnosine metabolism and beta-alanine supplementation in relation to exercise and training http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20199122

17 – Effects of beta-alanine supplementation on the onset of neuromuscular fatigue and ventilatory threshold in women http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17136505

18 – Effects of twenty-eight days of beta-alanine and creatine monohydrate supplementation on the physical working capacity at neuromuscular fatigue thresholdhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17194255

19 – The effect of beta-alanine supplementation on neuromuscular fatigue in elderly (55-92 Years): a double-blind randomized study http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18992136

20 – Short-duration beta-alanine supplementation increases training volume and reduces subjective feelings of fatigue in college football playershttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19083385

21 – Effect of β-alanine plus sodium bicarbonate on high-intensity cycling capacity http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21407127

22 – Effects of b-alanine supplementation on exercise performance: a meta-analysis http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22270875

23 – Effects of beta-alanine supplementation and high-intensity interval training on endurance performance and body composition in men; a double-blind trialhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19210788

24 – Six weeks of high-intensity interval training with and without beta-alanine supplementation for improving cardiovascular fitness in womenhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20386120

25 – Effect of caffeine on sport-specific endurance performance: a systematic review http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19077738

26 –  Caffeine and anaerobic performance: ergogenic value and mechanisms of action http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19757860

27 –  Effect of caffeine on metabolism, exercise endurance, and catecholamine responses after withdrawal. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9760346

29 – High rates of muscle glycogen resynthesis after exhaustive exercise when carbohydrate is coingested with caffeine http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467543