100% Miljökompensation hos Umara

Äntligen! 2019 blir året då Umara för första gången blir helt klimatneutralt vad gäller koldioxidutsläpp. Detta via organisationen ZeroMission. Miljön är ständigt på tapeten, och det med all rätt då det är ett superviktigt, för att inte säga livsavgörande område där vi måste ta ansvar för kommande generationer. För att nå målet i Parisavtalet med max 2 graders temperaturökning så behöver även vi som företag dra vårt strå till stacken och det är nu något vi på Umara fokuserar på.


Vi vill dock vara tydliga med att klimatkompensation inte är ett sätt att köpa sig fri, utan ett sätt att självbeskatta sig själv och samtidigt göra världen lite bättre. Vi har via Zeromission beräknat våra utsläpp för daglig drift och produktion (kontorsmaterial, resor till och från arbete samt resor inom arbete, mat, transportutsläpp vid import av varor från fabrik till oss och vårt lager m.m.).


Hur går Umaras klimatkompensation till?

Umaras klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp har beräknats i samråd med Zeromission och deras verktyg. Koldioxidutsläpp från transporter av varor in till oss är beräknat via NTM:s transportkalkylator. Dessa två verktyg ger oss en grov men rättvis bild över vårt klimatavtryck. Baserat på siffrorna så investerar vi en årlig summa för att driva ett Gold Standard certifierat klimatpositivt projekt som balanserar vårt avtryck.

Om ZeroMission projektet

Klimatkompensation sker genom utbyggnad av biogasanläggningar som ersätter fossilt bränsle i Indonesien. Projektet heter Gold Standard Biogas Pig Manure.

Biogas-projektet lokaliseras på Bali, Indonesien. Man installerar där biogasanläggningar för att skapa ren och hållbar energi. Projektet bidar också till mindre arbetsbelastning och minskar hälsoproblem som beror på sotbildning och rök inomhus. Rester från produktionen av biogas kan dessutom användas som ett värdefullt organiskt gödningsmedel för att förbättra skördarna.


Projektet uppfyller kraven på certifierade och verifierade klimatkompensationsprojekt och är utformat för att minska utsläppen av växthusgaser globalt. Förutom minskade klimatutsläpp så bidrar projektet till en hållbar utveckling i området.

I Indonesien är användningen av ved och kostsamma fossila bränslen för matlagning och uppvärmning av vatten utbredd. Syftet med projektet är att installera småskaliga biogasanläggningar för hushåll med boskapsdjur som en hållbart energikälla för matlagning och belysning. Projektet är lokaliserat på ön Bali där huvudsakligen grisgödsel används för att producera biogas. Rötresten från produktionen används som en värdefull organisk gödselmedel som kan användas för att förbättra skördar.

Förutom utsläpp som undviks från förbränning av ved och fossila bränslen leder projektet till utsläppsminskningar genom tillvaratagandet av grisgödsel som annars släpper ut metan vid fermentering. Rötresten från biogasproduktionen ersätter också kemiska gödselmedel och dess utsläpp från produktion och transport. Projektet har sedan projektstart installerat 18400 biogasanläggningar och undvikit förbränning av ca 63 000 ton ved.

Miljökompensation även för frakten hem till dig

Sedan tidigare så arbetar vi med vårt klimatavtryck via transporter ut till dig som kund. Här planterar vi ett träd varje gång du väljer Miljöfrakt i kassan. Du och vi delar då på kostnaden rakt av där du lägger 10kr och vi lägger 10kr och tillsammans har vi planterat ett träd som under sin livstid binder upp koldioxid från atmosfären och samtidigt ger bättre jordar och skugga åt befolkningen runt Victoriasjön men även frukt/föda.

Mer om detta klimatarbete finner du i vår tidigare nyhet här.