Grunderna i Grundträning

För många konditionsidrottare betyder första veckan i november också starten på grundträningen. Så vad passar då bättre än att läsa på lite kring "grunderna" kring grundträning ;) (göteborgshumor). 

Varför grundträna?

För att träning ska ha effekt och leda till en ökad prestationsförmåga krävs att kroppen utsätts för stimuli (träning) vilket leder till adaptioner (anpassningar till den nya belastningen) och i slutändan en märkbar och mätbar prestationsökning.

Om målsättningen är att prestera är nästa steg att bygga en formtopp för att prestera så bra som möjligt vid ett givet tillfälle.

Grundträningssäsongen ger oss möjlighet att jobba på våra svagheter och förbättra våra styrkor.  

Okej så vi vet varför grundträning behövs. Men vad är första steget för att lyckas? I vår artikelserie kring grundträning går vi metodiskt igenom alla steg till hur du planera en grundträningperiod samt vilka delar den bör innehålla och vad fokus bör ligga på utifrån dina målsättningar.

Till höger hittar du länkarna till alla tre delar :D 

Planera din grundträning del 1

För att kunna göra en bra plan krävs det utvärdering av svagheter och styrkor. Sen krävs även målsättningar inför kommande säsong. Detta kollar vi närmare på i del 1.  

Planera din grundträning del 2

I denna del förklarar vi vilka delar en grundträningsplan bör innehålla och hur dessa kan planeras för att ta dig närmare de mål du satt upp. 

Planera din grundträning del 3

I den sista delen går vi in på praktiska tips och hur du anpassar grundträningen till verkliga livet för att just du ska nå din optimala prestation.